Events

CETC Conferences Logo


Intro: Inicjatywa CETCFacebook fan page

Aktualności


„Bieda kończy się tam, gdzie zaczyna się droga” – taka myśl została sformułowana podczas pierwszej konferencji we Wrocławiu. W Rijece do owej drogi dołączono współdziałanie, bez którego droga nie zaistnieje. Bruksela uświadomiła nam jasno, że współpraca i nowe idee rodzą się przede wszystkim na poziomie społeczności lokalnej.
Dla poprawy pozycji konkurencyjnej regionów Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego CETC-ROUTE65 zmieniony musi zostać sposób myślenia i podejścia do prowadzenia współpracy. To co potrzebne jest dla efektywnego działania, to stały dialog, wspólna wizja i odważne, dalekosiężne działania, w wielu przypadkach zaś po prostu skuteczny lobbing regionów centralnej Europy, mówiących jednym głosem – to jeden z ważniejszych postulatów, jaki został sformułowany przez uczestników konferencji EGTC-CETC: SIEĆ – WZROST – PROFIT.
W dniu 22 listopada 2012 roku w miejscowości Karlovac, siedzibie władz regionu Karlovackiego – przewodniczącego inicjatywie CETC-ROUTE65 w tym półroczu, odbyło się XV spotkanie Grupy Roboczej CETC-ROUTE65.


(c) 2008 by Central European Transport Corridor. All rights reserved. Designed by Mediastar
© 2008 by Central European Transport Corridor. All rights reserved. Designed by Mediastar
Design by Media Star