Events

CETC Conferences Logo


Intro: Inicjatywa CETCFacebook fan page

Historia

Stronami Porozumienia były:

 

 • Region Skania reprezentowany przez Uno Aldegrena Przewodniczącego Zarządu Regionu Skania
 • Województwo Zachodniopomorskie reprezentowane przez Zygmunta Meyera Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego
 • Województwo Lubuskie reprezentowane przez Zygmunta Bocheńskiego Marszałka Województwa Lubuskiego
 • Województwo Dolnośląskie reprezentowane przez Henryka Gołębiewskiego Marszałka Województwa Dolnośląskiego
 • Region Hradec Kralove reprezentowany przez Jaroslava Vachę, Członka Rady Regionu Hradec Kralove
 • Region Bratysława reprezentowany przez Lubo Romana Prezydenta Regionu Bratysława

 

Od tego momentu regiony oficjalnie kierują się wspólnym celem, jakim jest stworzenie sprzyjających warunków komunikacyjnych i rozwojowych dla Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego (CETC-ROUTE65), służącemu dobru wszystkich regionów i ich obywateli. Na mocy Porozumienia, stworzono Międzyregionalny Komitet Sterujący (MKS), który inicjuje i koordynuje działania między Stronami Porozumienia. MKS składa się z dwóch członków, wyznaczonych przez każdy region i po dwóch zastępców członków. Porozumienie określiło także prawa i obowiązki jego stron oraz zasady finansowania.

 

Ze względu na zmieniającą się rzeczywistość polityczna i prawną oczywista jest ewolucja pierwotnego kształtu Porozumienia, która dokonywana jest na mocy Aneksów do Porozumienia. Najistotniejszymi zmianami było:

 

 • zatwierdzenie Aneksem nr 1 z dnia 6 października 2004r., iż Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony,
 • zatwierdzenie Aneksem nr 2 z dnia 9 czerwca 2006r. powołanie Sekretariatu Technicznego z siedzibą w Szczecinie, mającego na celu wspieranie działań Komitetu Sterującego,
 • zatwierdzenie Aneksem nr 3 z dnia 29 czerwca 2007r przystąpienia kolejnych partnerów Inicjatywy: Regionu Trnava (Słowacja), Powiatu Vas oraz Powiatu Zala reprezentujących Region Nugat-Dunántúli (Węgry)
 • zatwierdzenie Aneksem nr 4 z dnia 14 grudnia 2007r. przystąpienia Powiatu Varaždin (Chorwacja)
 • zatwierdznie Aneksem nr 7 z dnia 26 maja 2010r. przystąpienia Regionów Primorsko-goranka oraz Karlovacka
 • zatwierdzenie Aneksem nr 8 z 3 grudnia 2010r. przystąpienia Województwa Opolskiego
 • zatwierdzenie Aneksem nr 9 z 3 grudnia 2010r. przystąpienia kolejnych chorwackich członków Inicjatywy Regionu Koprivnicko-krizevacka, Miasta Zagrzeb oraz oraz Regionu Zagrebacka.


Obecnie porozumienie liczy 17 partnerów z 5 państw Unii Europejskiej i jednego państwa kandydującego do Unii.

 

Historia W wyniku trwałej i wciąż zacieśniającej się współpracy Regionu Skania (Szwecja) oraz Województwa Zachodniopomorskiego (Polska), na początku XXI wieku rozpoczęto działania mające na celu wzmocnienie rozwoju tego obszaru. Europa Północna potrzebowała zarówno wtedy jak i dziś rozbudowy i usprawnienia infrastruktury transportowej zorientowanej w kierunku północ – południe, która w świetle poszerzania granic Unii Europejskiej miała być kluczem do rozwoju regionalnego i zrównoważenia rozwoju obu regionów.

Początkowo współpraca miała na celu promocje
międzynarodowej trasy E65, jako korytarza
transportowego północ – południe i służyć miała
ożywieniu gospodarczemu tego obszaru.
Planowano, że Korytarz transportowy E65
będzie zawierał różne środki transportu:
drogi, koleje i transport morski. Korytarz
połączyć miał, Skanię oraz całą południową
Skandynawię z północnymi i zachodnimi
regionami Polski, ułatwić ruch tranzytowy między
Europą Wschodnią i Środkową, a północną częścią
Europy, a także poprawić jego bezpieczeństwo.

Porozumienie, które początkowo dotyczyło tylko
dwóch regionów, ewoluowało i z czasem stało się
wspólną inicjatywą nie dwóch, a sześciu regionów.

W wyniku rozmów, które trwały od 2001r.,
przedstawiciele regionów i samorządów lokalnych
ze Szwecji, Polski, Czech i Słowacji zdecydowali
o podjęciu działań lobbingowych, mających na celu
promowanie rozwoju korytarza transportowego.
Pod koniec 2001r. Przedstawiciele 6 regionów:
Skania (Szwecja), Województwa Zachodniopomorskie,
Lubuskie i Dolnośląskie (Polska), Hradec Kralove
(Czechy) i Bratysłava (Słowacja), zadeklarowali chęć
zawiązania porozumienia na rzecz utworzenia
korytarza transportowego, który od tego momentu
nosił będzie nazwę Środkowoeuropejski Korytarz
Transportowy (CETC).

Prace nad ostateczną wersją Porozumienia
i konsultacje zaowocowały podpisaniem
Porozumienia Międzyregionalnego na rzecz
Utworzenia Środkowoeuropejskiego Korytarza
Transportowego, które podpisano dnia
6 kwietnia 2004 r. w Szczecinie.

(c) 2008 by Central European Transport Corridor. All rights reserved. Designed by Mediastar
© 2008 by Central European Transport Corridor. All rights reserved. Designed by Mediastar
Design by Media Star