Events

CETC Conferences Logo


Intro: Inicjatywa CETCFacebook fan page

Skania

Region:    Język: 
Region Skania położony jest w południowej Szwecji nad Morzem Bałtyckim i cieśniną Sund. Graniczy z regionami Halland, Småland i Blekinge. Powierzchnia regionu to ok. 11 tys. km². Obecnie region zamieszkuje ok. 1 170 tys. osób. Skania stanowi obszar otwarty i łatwo dostępny, ze względu na bezpośrednie położenie nad basenem Morza Bałtyckiego. Morski charakter regionu jest widoczny na każdym kroku i wyraźnie wpływa na jego przyrodę, kulturę i gospodarkę.


Skania to krajobraz kontrastów: głębokich lasów i stromego wybrzeża klifowego na północy, współgrających z szerokimi nizinami i płytkim, piaszczystym wybrzeżem na południu. Korzystny klimat, zróżnicowana roślinność oraz bogactwo fauny leśnej stwarzają niepowtarzalny krajobraz i klimat Skanii. Środowisko naturalne jest otaczane tu szczególną opieką, stopień świadomości ekologicznej mieszkańców jest bardzo wysoki w tym celu stworzone zostały dwa parki narodowe Dalby Söderskog i Stenshuvud. Turyści odwiedzający region oprócz przepięknych krajobrazów, mogą także poznać historię Skanii, odwiedzając wybrane spośród ponad 200 znajdujących się tu dworów i zamków.


Największym miastem regionu jest Malmö. Inne ważne miasta to: Helsingborg, Lund, Kristianstad, Landskrona, Trelleborg. Miasto Kristianstad to ośrodek administracyjny regionu Skania, utworzonego w 1997r., po połączeniu regionów Kristianstad i Malmöhus oraz jedno ze 134 miast posiadających historyczny status miasta w Szwecji.


Postęp gospodarczy regionu Skania to odejście od przemysłu wytwórczego w kierunku branż opartych na wiedzy (m.in. biotechnologia i nanotechnologia) oraz rozwój klastrów przemysłu spożywczego i informatyki. W związku z rolą, jaką odgrywają ośrodki badawczo – rozwojowe dla regionu, zintensyfikowane zostały działania mające na celu rozbudzenie potencjału naukowego i kształcenie siły roboczej. Zadanie to spełniają m.in. uniwersytety i instytucje badawcze, zlokalizowane w Lund, Malmö, Helsingborgu i Kristianstad.


Otwarcie mostu nad cieśniną Sund 1go lipca 2000r., połączyło Malmö z Kopenhagą i od tego momentu region Skania ma drogowe i kolejowe połączenie ze stolicą Danii. Połączenie nad Öresund oraz położenie geograficzne w kluczowym dla południowego Bałtyku punkcie, stwarzają Skanii możliwości wzrostu wymiany handlowej i nasilenia współpracy w wielu dziedzinach. Skania stanowi naturalny węzeł komunikacyjny między Półwyspem Skandynawskim, a kontynentem europejskim. System transportu w Skanii obsługuje zarówno transport międzynarodowy, narodowy jak i regionalny. Przez bazy promowe w Trelleborgu, Ystad, Malmö i Helsingborgu przechodzi ruch osobowy i towarowy w kierunku południa Europy. Znaczna część ładunków (ok. 30 milionów ton rocznie) z pozostałej części Skandynawii zostaje przeładowywana na statki w portach Skanii.


W Skanii bierze początek droga międzynarodowa E65, która w swoim przebiegu stanowi oś Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego. Duże znaczenie dla istniejącego systemu drogowego mają również drogi europejskie: E4 (Helsingborg–Tornio), E6 (Trelleborg– Kirkenes), E22 (Holyhead–Niżnyj Nowgorod) oraz niektóre drogi regionalne. Gospodarka Skanii usytuowana jest w pobliżu dużych rynków i czerpie korzyści z dobrze rozwiniętej infrastruktury. Z budową zaplacza komunikacyjnego Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego Region Skania, wiąże perspektywę stworzenia efektywnego połączenia z południową Europą, które będzie miało pozytywny wpływ na rozwój eksportu oraz wzrost obrotów transportu morskiego, zwłaszcza ruchu promowego.

(c) 2008 by Central European Transport Corridor. All rights reserved. Designed by Mediastar
© 2008 by Central European Transport Corridor. All rights reserved. Designed by Mediastar
Design by Media Star