Events

CETC Conferences Logo


Intro: Inicjatywa CETCFacebook fan page

Zala

Region:    Język: 
Powiat Zala jest położony w południowo-zachodniej części Węgier. Graniczy z powiatami Vas i Somogy, a na południu – z Chorwacją i Słowenią i leży zaledwie 50 km od granic Austrii. Zalaegerszeg jest siedzibą władz powiatu i liczy 63 tys. ludności. Najważniejsze przejścia graniczne w powiecie Zala to Letenye (na granicy z Chorwacją) oraz Rédics (na granicy ze Słowenią), obsługujące znaczny ruch tranzytowy do Rijeki i Koperu.
Na terenie powiatu (obszar 3.784 km2) stykają się trzy główne krainy geograficzne: obszar przygraniczny zachodnich Węgier, Średniogórze Zadunajskie oraz wzgórza południowej Zali. Sieć osadnictwa w powiecie charakteryzuje się dużą liczbą wiosek. Ludność powiatu Zala (301 tys. osób), stanowiąca niecałe 3% ludności Węgier, zamieszkuje w 7 miastach i 251 wioskach.
W powiecie Zala głównym źródłem utrzymania było od wieków rolnictwo. Panują tu niezwykle sprzyjające warunki dla uprawy drzew i krzewów owocowych, co pozwala rozwijać ogrodnictwo i rozpowszechniać zintegrowaną produkcję owoców. Hodowla zwierząt jak również uprawa winorośli nadal odgrywają znaczącą rolę. Przetwórstwo spożywcze powstałe w latach 70-tych bazuje głównie na produkcji rolnej regionu.
Odkrycie złóż ropy i gazu ziemnego dało bodziec do ożywienia działalności gospodarczej w regionie w latach 30-tych ubiegłego wieku. Zaczęły rozwijać się takie branże, jak budowa maszyn, produkcja materiałów budowlanych, przemysł chemiczny, odzieżowy, spożywczy, leśnictwo i hodowla zwierząt łownych.
Ze względu na różnorodność ukształtowania terenu oraz zróżnicowaną strukturę gleb miejscowa fauna i flora są niezwykle urozmaicone. Pejzaż powiatu Zala jest fascynujący i urokliwy; składają się na niego wzgórza, doliny, jezioro Balaton oraz lasy, większość z których porasta zachodnią część kraju. Różnorodne drzewostany leśne przyciągają ludzi szukających kontaktu z naturą, spokoju i ciszy. Stanowią ponadto doskonałe tereny łowieckie. Inne formy turystyki w regionie to jazda konna, a także kąpiele termalne o działaniu relaksującym i uzdrawiającym. Powiat Zala przyciąga co roku rosnącą liczbę turystów z Węgier i zagranicy.

(c) 2008 by Central European Transport Corridor. All rights reserved. Designed by Mediastar
© 2008 by Central European Transport Corridor. All rights reserved. Designed by Mediastar
Design by Media Star