Events

CETC Conferences Logo


Intro: Inicjatywa CETCFacebook fan page

Vas

Region:    Język: 
Powiat Vas leży w zachodnich Węgrzech. Graniczy z powiatami Györ-Moson-Sopron na północy, Veszprém na wschodzie oraz Zala na południu, a także ze Słowenią na południowym-zachodzie i Austrią na zachodzie. Zajmuje obszar 3.336 km2 z ludnością liczącą 267 tys. osób. Ludność Vas jest głównie narodowości węgierskiej. Mniejszości etniczne obejmują Romów (Cyganów), Vendów (Słoweńców, którzy osiedlili się tu w VI wieku), Chorwatów i Niemców.

Powiat zajmuje obszar na styku Małej Niziny Węgierskiej i ciągnącego się na zachód Średniogórza Zadunajskiego. W Vas znajdziemy góry, równiny, rzeki i wzgórza. Na klimat wywierają wpływ pobliskie Alpy, a region należy do najbardziej wilgotnych na całych Węgrzech. Okręgi Őrség i Vendvidék, a także Koszegi i Góry Ság zostały uznane za rezerwaty przyrody, by chronić ich zróżnicowaną florę i faunę.

Stolicą powiatu Vas jest Szombathely położone na ruinach Savarii, starożytnego centrum rzymskiej prowincji Panonia Górna. W regionie znajdują się liczne wykopaliska archeologiczne datowane na czasy rzymskie. Szombathely jest jednym z najważniejszych miast w zachodniej części Węgier, znanym ze swego przemysłu, uczelni i instytucji kulturalnych – w tym Muzeum Savarii, Galerii Współczesnej oraz wioski-muzeum Vas, jak również miejskiej orkiestry symfonicznej i festiwalu tańca.
Inne główne miasta regionu to Koszeg, Sárvár, Celldömölk, Körmend, Szentgotthárd, Vasvár, Csepreg oraz Répcelak. Koszeg jest ważnym ośrodkiem turystyki znanym ze swej starówki oraz jednego z największych kompleksów barokowych zabytków w kraju.

Powiat Vas jest uznawany za zachodnie wrota Węgier i odgrywa decydującą rolę w lokalnym rozwoju społeczno-gospodarczym. Korzystając z zalet swego położenia, stał się pionierem transformacji gospodarczej i przekształcił w jeden z najważniejszych ośrodków modernizacji społeczno-gospodarczej Węgier. Powiat jest zaliczany do najbardziej atrakcyjnych inwestycyjnie regionów ze względu na atrakcyjne warunki geograficzne, zrestrukturyzowaną gospodarkę, a także wysokiej jakości zasoby ludzkie i walory kulturalne.
Położony najbardziej na zachód powiat węgierski przyciągał inwestorów zagranicznych od czasu zmian politycznych w 1989 r. Międzynarodowe firmy, które ściągnęły do Vas, inwestowały głównie w przemysł maszynowy, włókienniczy, winiarski, spożywczy, chemiczny i drzewny. Zdecydowana większość spośród 18 tys. przedsiębiorstw zarejestrowanych w powiecie to MŚP, odgrywające kluczową rolę w zapewnieniu elastyczności gospodarki i jej natychmiastowym ożywianiu, nadążające za surowymi realiami konkurencji rynkowej.
Infrastruktura transportowa wymaga modernizacji, gdyż przyczyniłoby się to do szybkiego rozwoju gospodarki regionu. Stworzenie korytarza transportowego północ-południe – będącego częścią trasy CETC-ROUTE65 – ma ogromne znaczenie dla Vas i całego Zachodniego Regionu Zadunajskiego, ponieważ droga ta stanowi najważniejszy element spójności społeczno-gospodarczej regionu.

(c) 2008 by Central European Transport Corridor. All rights reserved. Designed by Mediastar
© 2008 by Central European Transport Corridor. All rights reserved. Designed by Mediastar
Design by Media Star