Events

CETC Conferences Logo


Intro: Inicjatywa CETCFacebook fan page

Trnava

Region:    Język: 
Region Trnava składa się z 7 okręgów o łącznej powierzchni 4.148 km2, a mianowicie: Dunajská Streda (1.075 km2), Galanta (641 km2), Hlohovec (267 km2), Piešťany (381 km2), Senica (684km2), Skalica (359 km2) oraz Trnava (741 km2). Region liczy łącznie 251 gmin, z czego 16 to gminy miejskie.

Region jest bardzo zróżnicowany z geograficznego punktu widzenia. Znajdująca się na południu Nizina Naddunajska (Podunajská nížina) oraz położona na północy Záhorská Nížina stanowią większą część regionu. Rozdzielają je Małe Karpaty, najwyższym szczytem których jest Záruby (768 m). Urozmaicona rzeźba terenu wywiera wpływ na warunki klimatyczne – najsuchszy i najcieplejszy klimat panuje w południowej części Niziny Naddunajskiej, natomiast najchłodniejsze tereny znajdują się w Małych Karpatach i wokół nich.

W 2006 r. liczba ludności regionu Trnava osiągnęła łącznie 550.075 osób, stanowiąc 10,3% ludności całej Słowacji (5.393.637). W miastach mieszka 272.355 osób (49,1%), natomiast 282.720 osób (50,9%) zamieszkuje wsie i obszary wiejskie. Region zajmuje drugie miejsce w Słowacji pod względem gęstości zaludnienia (za regionem Bratysławy) – gęstość zaludnienia w regionie wynosi 133,8 osoby na km². Gęstość zaludnienia różni się w poszczególnych okręgach. Najwyższą średnią gęstość na km² odnotowuje się w okręgach Trnava (171,8 na km²), Hlohovec (169,7 na km²) oraz Pieštany (168 na km²). Najniższa gęstość zaludnienia jest w okręgu Senica, gdzie średnia wynosi 88,7 osoby na km².

Historycznym, kulturalnym, administracyjnym i edukacyjnym centrum regionu jest miasto Trnava. Region leży dosłownie w geograficznym środku Europy i graniczy z 3 krajami: Czechami, Austrią i Węgrami, co zapewnia regionowi korzystne warunki rozwoju. Położenie regionu oznacza, że ma on decydujące znaczenie dla sieci transportowej całego obszaru, Słowacji, a ponadto odgrywa zasadniczą rolę z międzynarodowego punktu widzenia. Region dysponuje stosunkowo gęstą siecią drogową i kolejową o znaczeniu ponadregionalnym. Do głównych arterii komunikacyjnych zalicza się autostrada D2–E65 (Bratysława - Kúty - Brno, korytarz multimodalny IV), autostrada D1-E75 (Trenčín – Trnava – Bratysława, korytarz multimodalny Va) oraz R1–E571 (Nitra – Sered – Trnava – Senica – Holíč – Hodonín). Łączna długość autostrad i dróg szybkiego ruchu wynosi około 70 km.

Ważną rolę w regionie odgrywa także transport kolejowy. Łączna długość torów kolejowych w regionie Trnava wynosi 304,45 km. Najważniejsze połączenia kolejowe to szlaki Bratysława – Žilina oraz Trnava – Kúty; ten ostatni stanowi przedłużenie południowej słowackiej linii kolejowej do Czech. Inne ważne połączenia to Trnava – Sereď – Galanta, Leopoldov – Kozárovce oraz Bratysława – Galanta – Štúrovo. Niektóre linie kolejowe są obecnie przebudowywane i modernizowane, aby dostosować je do prędkości 160 km/h.

System transportu wodnego regionu koncentruje się w okręgu Dunajská Strefa, gdzie budowa zapory Gabčíkovo znacznie poprawiła warunki transportu wodnego na słowackim odcinku Dunaju. W przyszłości planuje się także wybudować port w Čilistovie. Rzeka Morava nadaje się do żeglugi dla entuzjastów sportów wodnych i rekreacyjnych jednostek pływających w okręgu Skalica (połączonym kanałem Baťa z Czechami).

Lotnisko Pieštany ma status międzynarodowego portu lotniczego i obsługuje regularne i czarterowe rejsy na potrzeby kurortu Piešťany. Lotniska w Klčovanach (pod Bolerázem) i Holičach wykorzystywane są do lotów rekreacyjnych. Z lotniska Trnava korzystają samoloty opryskujące pola.

Władze regionu Trnava opracowały plan finansowania, budowy, przebudowy, modernizacji i remontów dróg i mostów będących własnością władz regionu na lata 2007-2009 we współpracy z Správa a údržba ciest TTSK (Dyrekcją Dróg Ekspresowych Regionu Trnava) i rozpoczęły rozmowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Rozmowy koncentrują się na zapewnieniu finansowania w postaci kredytu na realizację wspomnianego planu.

(c) 2008 by Central European Transport Corridor. All rights reserved. Designed by Mediastar
© 2008 by Central European Transport Corridor. All rights reserved. Designed by Mediastar
Design by Media Star