Events

CETC Conferences Logo


Intro: Inicjatywa CETCFacebook fan page

Gyor-Moson-Sopron

Region:    Język: 
Powiat Györ-Moson-Sopron znajduje się w północno-zachodnich Węgrzech. Graniczy z regionami Vas, Veszpr, Komarom-Esztergom, a także ze Słowacją i Austrią. Region zajmuje powierzchnię 4.012 km2, co stanowi 4,3% powierzchni całego kraju. Region zamieszkuje około 440 tys. osób. Wśród głównych miast można wymienić Györ, Sopron i Mosonmagyarovar. Terytorium zajmowane obecnie przez region zostało określone na mocy decyzji podjętych na konferencji w Wersalu, na której określono nowy podział Europy po pierwszej wojnie światowej. Region znajduje się na nizinach węgierskich, które mają cechy stepu. Przez region przepływa rzeka Raba. Ponadto w regionie położony jest Park Narodowy Ferto-Hansag. W regionie znajdują się miejsca o unikalnych walorach krajobrazowych, trzy krajowe obszary ochrony, park narodowy oraz ponad 20 obszarów ochrony szczebla lokalnego.

Stolicą regionu jest Györ. Györ jest znane także jako miast spotkań nie tylko ze względu na swoje strategiczne położenie, lecz również dlatego, że w mieście zbiegają się trzy rzeki: Masoni-Duna, Raba oraz Rabca. Już w średniowieczu Györ pełniło funkcję ośrodka edukacji. W 1776 utworzono Akademię Królewską. W mieście do dziś zachowało się wiele zabytków. W 1989 odnowionemu barokowemu centrum miasta nadano tytuł „europejskiego miasta najlepiej troszczącego się o swoje zabytki”.

Győr-Moson-Sopron jest jednym z najbardziej rozwiniętych gospodarczo regionów. Do najważniejszych branż regionu zaliczamy przemysł, branżę usługową, budownictwo oraz rolnictwo. Prywatna przedsiębiorczość działa głownie w sferze rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa. Przedsiębiorcy zagraniczni inwestują w przemysł, szczególnie w energetykę. W 2004 r. w regionie działało 53.774 firm, w tym 14.713 spółek joint venture oraz 23.056 przedsiębiorstw prywatnych. Utworzenie Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego łączącego transport kołowy, kolejowy, powietrzny i śródlądowy transport wodny, jak również dostosowującego infrastrukturę (rozwijaną dotychczas głównie na kierunku wschód-zachód) do przepływu ładunków wzdłuż osi północ-południe jest niezbędnym warunkiem pomyślnego rozwoju regionu w przyszłości.

(c) 2008 by Central European Transport Corridor. All rights reserved. Designed by Mediastar
© 2008 by Central European Transport Corridor. All rights reserved. Designed by Mediastar
Design by Media Star