Events

CETC Conferences Logo


Intro: Inicjatywa CETCFacebook fan page

Aktualności


W sobotę 11 lipca 2009 odbyły się uroczystości związane z XIV Flisem Odrzańskim.

Jest to coroczna impreza promująca żeglugę śródlądową oraz angażująca różnorodne środowiska w problematykę związaną z rzeką Odrą. W tym roku szczególny nacisk został położony na promocję inicjatywy utworzenia Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego CETC. Główną uroczystością związaną z przypłynięciem Flisu do Szczecina, było uroczyste spotkanie na pokładzie Nawigatora XXI - statku badawczo-szkoleniowego Akademii Morskiej w Szczecinie. Po uroczystym powitaniu przepływającej załogi XIV Flisu Odrzańskiego, przystąpiono do podpisania Odnowionego Listu Intencyjnego do Władz Miast Nadodrzańskich. List ten nakłania do dbania o rozwój infrastruktury turystycznej i transportu w regionie nadodrzańskim oraz nadanie regionowi Odry ponadnarodowego charakteru, jak również do stworzenia z Odry ważnego ogniwa w Środkowoeuropejskim Korytarzu Transportowym CETC. List został podpisany przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego Marka Łapińskiego, Członka Zarządu Województwa Lubuskiego - Tomasza Hałasa oraz Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego - Wojciecha Drożdża.


(c) 2008 by Central European Transport Corridor. All rights reserved. Designed by Mediastar
© 2008 by Central European Transport Corridor. All rights reserved. Designed by Mediastar
Design by Media Star