Events

CETC Conferences Logo


Intro: Inicjatywa CETCFacebook fan page

Aktualności


13 października 2009, Sekretariat Techniczny CETC zorganizował konferencję \\\"Greener and Smarter Transport\\\" pod patronatem Ministerstwa Środowiska RP, Ministerstwa Infrastruktury RP oraz Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej. Konferencja odbyła się w budynku Komitetu Regionów w Brukseli i była współfinansowana ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

Celem konferencji było z jednej strony przybliżenie założeń Inicjatywy Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego CETC-ROUTE65, z drugiej zaś prezentacji oczekiwań regionów w stosunku do poprawy stanu infrastruktury transportowej i dostępności na obszarze pomiędzy Bałtykiem a Adriatykiem, a także poza nim. Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem. Uczestniczyli w niej reprezentanci regionów (m.in. z Wegier, Niemiec, Polski, Włoch, Łotwy, Francji, Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Austrii, Szwecji, Belgii, Anglii, Chorwacji, Japonii), deputowani Parlamentu Europejskiego, pracownicy Komisji Europejskiej, reprezentanci przedstawicielstw regionalnych w Brukseli oraz media. Konferencja prowadzona była w siedmiu językach: angielskim, francuskim, polskim, czeskim, słowackim, węgierskim oraz chorwackim. Konferencja „Greener and Smarter Transport” rozpoczęła się sesją VIP-ów, prowadzoną przez Pana Jeno Manningera - Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego Powiatu Zala. Kolejno wystąpili Pan Mattia Pellegrini – Członek Gabinetu Antonio Tajani (wiceprezydenta Komisji Europejskiej odpowiedzialnego za kwestie transportowe), Pan Alajos Mészáros – Członek Parlamentu Europejskiego oraz Pan Adrian Mazur – reprezentant Ministerstwa Infrastruktury RP. Druga sesję poświęconą rozwojowi transportu pomiędzy Bałtykiem a Adriatykiem bez naruszania równowagi ekologicznej prowadził Pan Thomas Lantz – Wiceprzewodniczący Parlamentu Regionu Skania. W trakcie sesji omówione zostały zagadnienia związane z rozwojem efektywnego i zrównoważonego transportu. Świadomość rozmiarów zagrożeń ekologicznych ze strony transportu i konieczność podjęcia zdecydowanych środków zapobiegawczych skłania regiony Europy do współpracy w zakresie tworzenia rozwiązań ponadregionalnych, które doprowadzą do zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego przemieszczania. Swoje przemyślenia na ten temat przedstawili: Pani Francesca Forestieri z Regionu Veneto (Włochy) - partnera wiodącego Projektu SoNorA; Pan Matyas Firtl – Wiceprezydent Walnego Zgromadzenia Powiatu Győr-Moson-Sopron (Węgry) oraz Pan Jarosław Siergiej – Prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. W trakcie drugiej sesji plenarnej podjęta została tematyka rozwoju atrakcyjnej infrastruktury transportowej oraz odpowiedniej oferty transportowo-komunikacyjnej w korytarzu CETC, jako elementów działań sprzyjających podnoszeniu konkurencyjności międzynarodowej tego obszaru. Transportowy kręgosłup tego obszaru, który należy jeszcze usprawnić, ma wyjątkowe znaczenie dla wyzwolenia gospodarczych impulsów rozwojowych poprzez zintegrowany i nastawiony na kooperację rozwój przestrzeni, transportu i gospodarki. Prelegenci określi rolę, jaką może odgrywać Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy, jako ważny element zrównoważonego socjoekonomicznego i policentrycznego rozwoju. Drugą sesję prowadził Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Pan Wojciech Drożdż. Swą opinię w tej kwestii wyrazili: dr Tamas Fleisher z Węgierskiej Akademii Nauki, dr Zbigniew Zbroja – koordynator Inicjatywy Klastrowej oraz dr Maciej Zathey, wicedyrektor Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego we Wrocławiu. Konferencja zakończyła się wystawą plakatów przygotowanych w ramach konkursu na plakat konferencji „Greener and Smarter Transport” przygotowany wraz z Fundacją Edukacji Artystycznej i Promocji Sztuki PRO ARTE w Szczecinie. Spotkanie, w którym udział wzięło ponad 90 uczestników, było również okazją do prezentacji filmu obrazującego niecodzienną sztafetę promującą Inicjatywę, która miała miejsce w dniach 29 września – 1 listopada br. na trasie ze Świnoujścia do Lubawki.


(c) 2008 by Central European Transport Corridor. All rights reserved. Designed by Mediastar
© 2008 by Central European Transport Corridor. All rights reserved. Designed by Mediastar
Design by Media Star