Events

CETC Conferences Logo


Intro: Inicjatywa CETCFacebook fan page

Aktualności


Alicja Gapińska zdobywczynią I nagrody w konkursie na plakat promujący ekologiczny transport. Z inicjatywy Sekretariatu Technicznego CETC i dzięki współfinansowaniu przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, Wyższa Szkoła Sztuki Użytkowej w Szczecinie przeprowadziła stojący na wysokim poziomie artystycznym i oceniany przez sławy polskiego plakatu konkurs na najlepszą pracę promującą konferencję Greener and Smarter Transport.
W związku z jego rozstrzygnięciem, 29 września odbyła się uroczystość podsumowująca to wydarzenie. Nagrody wraz z dyplomami wręczali: dr Wojciech Drożdż - Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego wraz z prof. Marią Radomską-Tomczuk – rektor Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej; towarzyszyli im: dziekan prof. WSSU Andrzej Tomczak, prof. Leszek Żebrowski - członek jury oraz gość specjalny - Francesca Forestieri - przedstawiciel Lidera Projektu SoNorA. Podczas ceremonii, na której obecne były wszystkie najważniejsze lokalne media, padło wiele ciepłych słów pod adresem laureatów oraz Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej. Podkreślono również bardzo dobre przyjęcie plakatów w Komitecie Regionów w Brukseli podczas konferencji Greener and Smarter Transport. Przedstawiciele WSSU akcentowali współpracę z Województwem Zachodniopomorskim, jak również wysoki poziom wszystkich prac zgłoszonych do konkursu, czego wyrazem było przyznanie trzech równorzędnych nagród w konkursie.

Więcej informacji na stronie: http://www.gs24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20091030/SZCZECIN/492097851
(c) 2008 by Central European Transport Corridor. All rights reserved. Designed by Mediastar
© 2008 by Central European Transport Corridor. All rights reserved. Designed by Mediastar
Design by Media Star