Events

CETC Conferences Logo


Intro: Inicjatywa CETCFacebook fan page

Aktualności


W dniach 9-10 grudnia 2009 w miejscowości Keszthely na Węgrzech odbyło się kolejne spotkanie Komitetu Sterującego CETC. W czasie obrad, które prowadził Pan Jenö Manninger, Prezydent Walnego Zgromadzenia Powiatu Zala, Przewodniczący Komitetu Sterującego CETC, omówiono najważniejsze zagadnienia rozwojowe Inicjatywy CETC, jak również sprawy bieżące w tym raport z działalności Sekretariatu Technicznego CETC w 2009 roku, sprawozdanie budżetowe za rok 2009 oraz plan budżetu na rok 2010. Podczas zebrania Komitetu, które przebiegało w bardzo dobrej atmosferze, ustalono również treść listów do przyszłych partnerów chorwackich oraz czeskich, jak również ustalono listę spraw koniecznych do omówienia podczas najbliższej grupy roboczej. Spotkanie to było wyjątkowe jednak z innego względu. Było to spotkanie kończące Prezydencję Węgierską, w związku powyższym punktem kulminacyjnym drugiego dnia obrad było uroczyste przekazanie prezydencji Chorwacji, a dokładniej naszemu chorwackiemu partnerowi Regionowi Varazdin.

Spotkanie Komitetu Sterującego CETC, cieszyło się w Keszthely bardzo dużym zainteresowaniem mediów. Na zakończenie spotkania odbyła się konferencja prasowa, efekt ww. zainteresowania najlepiej obrazują skany z gazet węgierskich.
(c) 2008 by Central European Transport Corridor. All rights reserved. Designed by Mediastar
© 2008 by Central European Transport Corridor. All rights reserved. Designed by Mediastar
Design by Media Star