Events

CETC Conferences Logo


Intro: Inicjatywa CETCFacebook fan page

Aktualności


4 Lutego 2010 roku, w siedzibie Szczecińskiego Business Club, odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu Regionalnych Warsztatów Ekonomicznych organizowanych w ramach Projektu SoNorA. Spotkanie było dedykowane Pograniczu Polsko-Niemieckim i koncentrowało się na tematyce dotyczącej obszaru między Berlinem i Szczecinem. Warsztaty uroczyście otworzyli panowie dr Wojciech Drożdż, Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Pan Carlo Clini z Regionu Venetto oraz Pan Christoph Pienkoß z Niemieckiego Stowarzyszenia Budownictwa Mieszkaniowego, Urbanistyki i Rozwoju Przestrzennego.

Spotkanie zorganizowane zostało przez Sekretariat Techniczny CETC we współpracy z Niemieckim Stowarzyszeniem ds. Mieszkalnictwa, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego. Było ono częścią ponadnarodowego projektu SoNorA (Oś północ-południe), finansowanego w ramach Programu dla Europy Środkowej (Central Europe) Uczestnicy warsztatów, wśród których znaleźli się reprezentanci świata nauki, jak również administracji regionalnej, a przede wszystkim liczni przedstawiciele biznesu, dla których stan obecny jak i plany dotyczące infrastruktury w regionie mają ogromne znaczenie. Poruszona została tematyka potencjalnych płaszczyzn rozwoju obszaru pomiędzy Berlinem a Szczecinem. Miasta te posiadają sieć połączeń kolejowych, drogowych oraz żeglugowych, a ich potencjał infrastrukturalny obecnie nie jest jeszcze w pełni wykorzystywany. Uczestnicy warsztatów starali się znaleźć i wypracować sposoby reaktywacji lokalnej infrastruktury pomiędzy aglomeracjami. Podczas warsztatów poruszony został temat drogi wodnej Odra – Havela, usług portowych portów rzecznych w Schwedt i Berlinie, dokonano przeglądu oferty turystycznej, jak również oceny potencjału rozwoju turystyki wodnej i rowerowej w regionie, szczególną uwagę zwracając na szlak wodny Berlin-Szczecin-Bałtyk. Wyjątkowo dużo uwagi poświęcono Zespołowi Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, dostrzegając jego wyjątkowo korzystne położenie na najkrótszym szlaku łączącym Skandynawię z rejonem basenu morza Adriatyckiego. Ponadto wśród licznych zalet dużą uwagę zdobyła bogata siec połączeń żeglugą śródlądową z portami w zachodniej części Europy, jak również stosunkowo wysoki standard połączeń drogowych i kolejowych łączących port z zapleczem oraz dynamicznie rozwijana infrastruktura logistyczna portów. Warsztaty były rzadką okazją by w szerokim gronie i dobrej atmosferze odpowiedzieć na pytania dotyczące potrzeb infrastrukturalnych oraz skutecznego wykorzystania infrastruktury w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju transgranicznego więcej relacji z tego wydarzenia znajdziecie Państwo poniżej: http://www.portalmorski.pl/Okno-na-Berlina14893 http://www.transodra-online.net/pl/node/6871 http://www.radio.szczecin.pl/index.php?(c) 2008 by Central European Transport Corridor. All rights reserved. Designed by Mediastar
© 2008 by Central European Transport Corridor. All rights reserved. Designed by Mediastar
Design by Media Star