Events

CETC Conferences Logo


Intro: Inicjatywa CETCFacebook fan page

Aktualności


28 czerwca 2010r., Zachodniopomorskie gościć będzie Ministrów Transportu Rzeczypospolitej Polskiej, Królestwa Szwecji, Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Republiki Węgierskiej oraz Republiki Chorwackiej by uczestniczyć w Konferencji „GREENER AND SMARTER TRANSPORT MINISTERS’ CONFERENCE” - CETC-ROUTE65 WSPIERANIE EUROPEJSKIEGO ROZWOJU REGIONALNEGO”.

28 czerwca 2010r., Zachodniopomorskie gościć będzie Ministrów Transportu Rzeczypospolitej Polskiej, Królestwa Szwecji, Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Republiki Węgierskiej oraz Republiki Chorwackiej. Do Szczecina przyjadą przedstawiciele władz samorządowych wszystkich regionów należących do Inicjatywy CETC-ROUTE65 oraz reprezentanci świata nauki z ośrodków akademickich tych krajów by uczestniczyć w Konferencji „GREENER AND SMARTER TRANSPORT MINISTERS’ CONFERENCE” - CETC-ROUTE65 WSPIERANIE EUROPEJSKIEGO ROZWOJU REGIONALNEGO”. Konferencja Ministrów, a przede wszystkim podpisanie Deklaracji Szczecińskiej, będzie miało niezwykle istotny wpływ na utrwalenie w europejskiej świadomości, idei Środkowoeuropejskiego Korytarza CETC-ROUTE65. Jest on nie tylko determinantą rozwoju zespołu portowego Szczecina i Świnoujścia, ale również istotnie przyczynia się do wzrostu atrakcyjności gospodarczej i stabilnego rozwoju gospodarczego Zachodniej Polski i w sposób znaczący wpływa na rozwój całego obszaru Europy Środkowej, a szczególnie regionu Morza Bałtyckiego. Do grona Regionów Stowarzyszonych w Inicjatywie CETC na majowym posiedzeniu Międzyregionalnego Komitetu Sterującego CETC przystąpiły kolejne regiony - Karlovačka County, Primorsko-Goranska County oraz Województwo Opolskie, spajając w całość przebieg Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego CETC między Bałtykiem a Adriatykiem.
Serdecznie Zapraszamy! Konferencja Ministrów Poniedziałek 28 czerwca 2010r. Hotel Radisson Blue, Szczecin
Jednocześnie informujemy, że warunkiem uczestnictwa w konferencji jest rejestracja. Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie: www.Konferencja.cetc.pl Dziennikarze są proszeni o wypełnienie formularza akredytacyjnego i przesłanie do Bura Rzecznika Prasowego na adres rzecznik@wzp.pl lub faxem pod numer 91 48 93 987. Termin przyjmowania zgłoszeń: do 21 czerwca 2010 r.


(c) 2008 by Central European Transport Corridor. All rights reserved. Designed by Mediastar
© 2008 by Central European Transport Corridor. All rights reserved. Designed by Mediastar
Design by Media Star