Events

CETC Conferences Logo


Intro: Inicjatywa CETCFacebook fan page

Aktualności


28 czerwca 2010 roku i konferencja „GREENER AND SMARTER TRANSPORT MINISTERS’ CONFERENCE” - CETC-ROUTE65 WSPIERANIE EUROPEJSKIEGO ROZWOJU REGIONALNEGO” były dla Województwa Zachodniopomorskiego i miasta Szczecin dniem przełomowym. Podpisana - w ramach Konferencji - „Deklaracja Szczecińska” w znaczący sposób definiuje, a przede wszystkim zmienia, poziom współpracy w ramach Korytarza CETC-ROUTE65. Współpraca budowana „oddolnie” sześć lat
przez regiony z sześciu państw została przeniesiona w ten sposób na szczebel narodowy.


28 czerwca 2010 r. w Szczecinie odbyła się Konferencja Ministrów odpowiedzialnych za transport i infrastrukturę z krajów związanych z Inicjatywą Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego CETC-ROUTE65. Konferencja zatytułowana została „GREENER AND SMARTER TRANSPORT MINISTERS’ CONFERENCE - CETC-ROUTE65 WSPIERANIE EUROPEJSKIEGO ROZWOJU REGIONALNEGO”. Nawiązano w ten sposób do zorganizowanej jesienią zeszłego roku w Brukseli konferencji „GREENER AND SMARTER TRANSPORT”, która zapoczątkowała dyskusję na temat rozwoju „zielonych korytarzy” na osi pomiędzy Bałtykiem a Adriatykiem. W ramach pierwszej Konferencji wskazano zarazem bardzo konkretne i już dobrze ugruntowane wieloletnią współpracą rozwiązanie, jakim jest CETC-ROUTE65. Tegoroczna Konferencja zgromadziła blisko 200 uczestników, którzy mogli zapoznać się zarówno z historią, jak i planami na przyszłość związanymi z rozwojem tego Korytarza. Wśród najważniejszych gości należy wymienić: Pana Cezarego Grabarczyka - Ministra Infrastruktury RP /Rzeczpospolita Polska/, Pana Pavela Škvarę - Zastępcę Ministra Transportu /Republika Czeska/, Pana Tomislava Mihotić - Sekretarza Stanu /Republika Chorwacka/, Pana Zoltána Schváb - Podsekretarza Stanu /Republika Węgierska/, Chargés d’affaires ad interim Republiki Słowackiej – Pana Petera Kormúth, Pana Pettera Brymana – Radcę w Ministerstwie Przedsiębiorczości, Energii i Komunikacji /Królestwo Szwecji/, Pana Ivana Del Vechio – Ambasadora Republiki Chorwackiej. Niemniej ważni byli przedstawiciele regionów, które na co dzień współpracują w ramach CETC-ROUTE65. Przedstawiciele regionów stawili się liczną grupą dając w ten sposób wyraz solidarności i siły więzów łączących partnerów Inicjatywy. Po raz pierwszy na spotkaniu zorganizowanym przez Sekretariat Techniczny CETC udział wzięli przedstawiciele Województwa Opolskiego, które niebawem dołączy do grona regionów partnerskich. Region ten reprezentowany był przez Pana Andrzeja Kasiurę – Członka Zarządu Województwa Opolskiego. Należy również podkreślić fakt obecności na Konferencji przedstawiciela województwa Wielkopolskiego Pana Wicemarszałka Wojciecha Jankowiaka co świadczy może o aspiracjach województwa wielkopolskiego do zasilenia grona województw zorientowanych geograficznie i gospodarczo a także dzięki rozwojowi ośrodków naukowych, innowacyjnie na współpracę o charakterze Europejskim jaką prowadzą regiony Polski Zachodniej skupione w CETC. W przeddzień Konferencji goście z Szwecji, Polski, Czech, Słowacji, Węgier i Chorwacji mieli okazję zwiedzić Szczecińską Bazylikę Archikatedralną św. Jakuba, gdzie wysłuchali koncertu organowego brawurowo wykonanego przez Panów: Jana Kępińskiego i Bartłomieja Pudło. Zarówno koncert, jak i architektura Bazyliki zrobiły duże wrażenie na gościach, którzy dostrzegli ogromny zakres prac remontowo-budowlanych, jaki wykonano i wykonuje się nadal w celu poprawy stanu tego tak ważnego dla miasta zabytku. 28 czerwca 2010 roku i konferencja „GREENER AND SMARTER TRANSPORT MINISTERS’ CONFERENCE” - CETC-ROUTE65 WSPIERANIE EUROPEJSKIEGO ROZWOJU REGIONALNEGO” były dla Województwa Zachodniopomorskiego i miasta Szczecin dniem przełomowym. Podpisana - w ramach Konferencji - „Deklaracja Szczecińska” w znaczący sposób definiuje, a przede wszystkim zmienia, poziom współpracy w ramach Korytarza CETC-ROUTE65. Współpraca budowana „oddolnie” sześć lat przez regiony z sześciu państw została przeniesiona w ten sposób na szczebel narodowy. Zmiana poziomu współpracy pozwoli z innej perspektywy zabiegać o odpowiednie miejsce dla Korytarza w przestrzeni polityczno - społeczno - geograficznej, a przede wszystkim gospodarczej w Europie Środkowej. „Deklaracja Szczecińska” jest jasnym sygnałem dla instytucji i organów Unii Europejskiej odpowiedzialnych za politykę transportową oraz rozwój społeczny i gospodarczy, że CETC-ROUTE65 jest ideą niezmiernie ważną dla przyszłości Europy Środkowej.


(c) 2008 by Central European Transport Corridor. All rights reserved. Designed by Mediastar
© 2008 by Central European Transport Corridor. All rights reserved. Designed by Mediastar
Design by Media Star