Events

CETC Conferences Logo


Intro: Inicjatywa CETCFacebook fan page

Aktualności


Na posiedzeniu Komitetu Sterującego CETC-ROUTE65, które odbyło się w dniach 2-3 grudnia 2010 r. w Ystad Pan Wojciech Drożdż – Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, w imieniu Województwa, przejął prezydencję w Inicjatywie na najbliższe 6 miesięcy. Zachodniopomorskie przejęło przywództwo od szwedzkiego Regionu Skania.


Liderowanie Zachodniopomorskiego w CETC-ROUTE65 przypada na bardzo ważny i interesujący okres kształtowania się europejskiej polityki transportowej. Przed Inicjatywą stoją w związku z tym niełatwe wyzwania. Po tegorocznej Konferencji Ministrów i podpisaniu międzyrządowej deklaracji dotyczącej Korytarza ( Deklaracja Szczecińska, podpisana została 28 czerwca br.) przyszedł czas na sprecyzowanie i określenie roli, jaką CETC-ROUTE65 powinien odegrać w rozwijaniu koncepcji zielonych korytarzy. Jest to szczególnie ważne z uwagi na fakt, że do tej pory w prowadzonych studiach nie uwzględniano specyficznej sytuacji krajów Europy Wschodniej - nie poszukiwano się rozwiązań sprzyjających rozwijaniu koncepcji zielonych korytarzy na tym obszarze. Realizowany obecnie, w ramach 7-go Programu Ramowego, projekt SuperGreen ma na celu udzielanie pomocy Komisji Europejskiej w opracowywaniu i harmonizacji polityk dotyczących rozpowszechniania idei zielonych korytarzy i podnoszenia świadomości społecznej. Co warto jednak zauważyć, bezskutecznie można szukać wśród partnerów tego projektu instytucji z Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Słowenii czy Chorwacji. W ramach prezydencji Województwo Zachodniopomorskie wraz z regionami stowarzyszonymi w Inicjatywie CETC - ROUTE65 zamierza rozwijać merytorycznądyskusję w zakresie zrównoważonego rozwoju sieci transportowej Unii Europejskiej i przenieść ciężar dyskusji na obszar „nowych” krajów UE. Podczas konferencji Greener and Smarter Transport, która odbyła się Komitecie Regionów w 2009 r. przedstawiono koncepcję rozwoju sieci transportowej w Europie Środkowej zgodnie z ideą tzw. zielonych korytarzy. Obecnie, w ramach największej w Europie Środkowej Inicjatywy, kontynuowane będą prace eksperckie nad stworzeniem wizji przyszłości sieci TEN-T, tak aby w efekcie wnieść wymierny wkład w rozwój osi zrównoważonego rozwoju. Okazją do zaprezentowania Województwa Zachodniopomorskiego, a co najważniejsze polskiego stanowiska dotyczącego kwestii zielonych korytarzy będzie konferencja przygotowywana w ramach polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, która odbędzie się w drugiej połowie 2011 roku. Prezentacja polskiego stanowiska może okazać się brakującym elementem stanowiącym o spójności tej koncepcji w ujęciu ogólnoeuropejskim. Przygotowania do tego wydarzenia przypadną w udziale Zachodniopomorskiemu podczas przewodnictwa w Inicjatywie CETC-ROUTE65. Zakończone przed kilkoma dniami przewodnictwo Regionu Skania było poświęcone dyskusjom i wypracowywaniu wspólnego kierunku dalszego rozwoju Inicjatywy. Realizacja sformułowanych postulatów przypadnie na prezydencję zachodniopomorską. Na początku przyszłego roku rozpocznie się proces uzgadniania i zatwierdzania statutu i umów dotyczących tworzonego w ramach CETC-ROUTE65 Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej. Zachodniopomorskie rozpoczyna swoją kadencję kolejnym rozszerzeniem Inicjatywy o nowe powiaty chorwackie: Powiat Koprivničko-križevačka, Miasto Zagrzeb oraz Powiat Zagrebačka oraz dużym zainteresowaniem Inicjatywą kolejnego państwa, tj. Słowenii. powinien odegrać w rozwijaniu koncepcji zielonych korytarzy. Jest to szczególnie ważne z uwagi na fakt, że do tej pory w prowadzonych studiach nie uwzględniano specyficznej sytuacji krajów Europy Wschodniej - nie poszukiwano się rozwiązań sprzyjających rozwijaniu koncepcji zielonych korytarzy na tym obszarze. Realizowany obecnie, w ramach 7-go Programu Ramowego, projekt SuperGreen ma na celu udzielanie pomocy Komisji Europejskiej w opracowywaniu i harmonizacji polityk dotyczących rozpowszechniania idei zielonych korytarzy i podnoszenia świadomości społecznej. Co warto jednak zauważyć, bezskutecznie można szukać wśród partnerów tego projektu instytucji z Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Słowenii czy Chorwacji. W ramach prezydencji Województwo Zachodniopomorskie wraz z regionami stowarzyszonymi w Inicjatywie CETC - ROUTE65 zamierza rozwijać merytoryczną dyskusję w zakresie zrównoważonego rozwoju sieci transportowej Unii Europejskiej i przenieść ciężar dyskusji na obszar „nowych” krajów UE. Podczas konferencji Greener and Smarter Transport, która odbyła się Komitecie Regionów w 2009 r. przedstawiono koncepcję rozwoju sieci transportowej w Europie Środkowej zgodnie z ideą tzw. zielonych korytarzy. Obecnie, w ramach największej w Europie Środkowej Inicjatywy, kontynuowane będą prace eksperckie nad stworzeniem wizji przyszłości sieci TEN-T, tak aby w efekcie wnieść wymierny wkład w rozwój osi zrównoważonego rozwoju. Okazją do zaprezentowania Województwa Zachodniopomorskiego, a co najważniejsze polskiego stanowiska dotyczącego kwestii zielonych korytarzy będzie konferencja przygotowywana w ramach polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, która odbędzie się w drugiej połowie 2011 roku. Prezentacja polskiego stanowiska może okazać się brakującym elementem stanowiącym o spójności tej koncepcji w ujęciu ogólnoeuropejskim. Przygotowania do tego wydarzenia przypadną w udziale Zachodniopomorskiemu podczas przewodnictwa w Inicjatywie CETC-ROUTE65. Zakończone przed kilkoma dniami przewodnictwo Regionu Skania było poświęcone dyskusjom i wypracowywaniu wspólnego kierunku dalszego rozwoju Inicjatywy. Realizacja sformułowanych postulatów przypadnie na prezydencję zachodniopomorską. Na początku przyszłego roku rozpocznie się proces uzgadniania i zatwierdzania statutu i umów dotyczących tworzonego w ramach CETC-ROUTE65 Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej. Zachodniopomorskie rozpoczyna swoją kadencję kolejnym rozszerzeniem Inicjatywy o nowe powiaty chorwackie: Powiat Koprivničko-križevačka, Miasto Zagrzeb oraz Powiat Zagrebačka oraz dużym zainteresowaniem Inicjatywą kolejnego państwa, tj. Słowenii.


(c) 2008 by Central European Transport Corridor. All rights reserved. Designed by Mediastar
© 2008 by Central European Transport Corridor. All rights reserved. Designed by Mediastar
Design by Media Star