Events

CETC Conferences Logo


Intro: Inicjatywa CETCFacebook fan page

Aktualności


31 stycznia 2011 r. w siedzibie Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA, odbyło się spotkanie reprezentantów branży morskiej, administracji oraz przedstawicieli świata nauki mające na celu sformalizowanie współpracy w ramach Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego.

Podczas spotkania zaprezentowano cele strategiczne klastra, misję, wizję oraz zaproponowano strukturę organizacyjną, którą stanowić będą: Konsorcjum Partnerów, Rada Klastra, Sekretariat Techniczny CETC oraz Zespól Rewizyjny. Zaproponowano stworzenie ośmiu grup tematycznych:
1. TSL, 2. porty, 3. sektor stoczniowy, 4. rybołówstwo i przetwórstwo, 5. turystyka wodna, sport, rekreacja, 6. ochrona środowiska, 7. edukacja, badania i rozwój, 8. grupa interdyscyplinarna.

Głównymi celami Klastra będą:

  • Budowa  prężnego  ośrodka  gospodarki  morskiej, będącego jednocześnie zaawansowanym technologicznie  węzłem  logistycznym  dla południowego rejonu Bałtyku.
  • Połączenie w sposób zrównoważony funkcji turystyczno-rekreacyjnych regionu z rozwojem przemysłów morskiego i transportu.
  • Stworzenie nowoczesnego ośrodka przemysłu stoczniowego i usług  towarzyszących.
  • Wypromowanie regionu, jako uznanej bazy szkoleniowo-naukowej oraz badawczo-rozwojowej dla potrzeb międzynarodowej gospodarki morskiej.
  • Ustanowienie forum ekspertów gospodarki morskiej, mającego wpływ na tworzenie
    i weryfikację ustawodawstwa i planów rozwojowych regionu, kraju i Europy.

Niezwykle budującą wydaje się obecność ponad 50 osób na pierwszym spotkaniu nt. Klastra,
jak również już konkretne zadania, jakie zostały przed nimi postawione do realizacji w najbliższym czasie.

 

więcej jak również prezentacja nt. Klastra na: http://www.port.szczecin.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=493:spotkanie-klastra-morskiego&catid=1:aktualnopci&Itemid=109(c) 2008 by Central European Transport Corridor. All rights reserved. Designed by Mediastar
© 2008 by Central European Transport Corridor. All rights reserved. Designed by Mediastar
Design by Media Star