Events

CETC Conferences Logo


Intro: Inicjatywa CETCFacebook fan page

Aktualności


W ramach przewodnictwa Województwa Zachodniopomorskiego
w Inicjatywie CETC-ROUTE65, 22 marca 2011 roku, na Zamku Książąt Pomorskich Szczecinie odbyło się spotkanie XII Grupy Roboczej, Komitetu Sterującego CETC.


Sekretariatowi Technicznemu CETC udało się nadać wysoką rangę temu spotkaniu. W obradach uczestniczyli Wojewodowie, Marszałkowie i ich odpowiednicy z regionów partnerskich Inicjatywy oraz dyrektorzy wydziałów odpowiedzianych za kwestie infrastrukturalne. Obradom wspólnie z Wicemarszałkiem Wojciechem Drożdż, przewodniczył Thomas Lantz - pomysłodawca Inicjatywy CETC, wieloletni Prezydent Ystad i Przewodniczący Parlamentu Regionalnego Skanii.

Podczas obrad omówiono bieżące zadania partnerów Inicjatyw, jak również podjęto dyskusję na temat realizacja celów Porozumienia w kierunku uzyskania statusu zielonego korytarza. Do najważniejszych zadań zaliczyć należy organizację konferencji w ramach Polskiej Prezydencji Unii Europejskiej oraz realizację projektu małej skali w ramach funduszu Inicjatywy Środkowoeuropejskiej.(c) 2008 by Central European Transport Corridor. All rights reserved. Designed by Mediastar
© 2008 by Central European Transport Corridor. All rights reserved. Designed by Mediastar
Design by Media Star