Events

CETC Conferences Logo


Intro: Inicjatywa CETCFacebook fan page

Aktualności


„Odra Księżna Polskich Rzek” ma od dziś swoją własną mapę z oryginalną legendą. Mogła się ona ukazać dzięki pomocy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego. Wydawnictwo stanowi niejako podsumowanie piętnastoletniego dorobku słynnych Flisów Odrzańskch. Ekspedycje organizowane przez szczecińską Wyższą Szkołę Ekonomiczno-Turystyczną z ramienia Ligi Morskiej i Rzecznej, przy udziale licznych organizacji i instytucji, mają na celu propagowanie transportowego, turystycznego i rekreacyjnego wykorzystania Odrzańskiego Szlaku Wodnego.

maja 2011 roku w sali Senatu Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Turystycznej w Szczecinie odbyło się symboliczne przekazanie mapy „Odra Księżna Polskich Rzek”. Z rąk wicemarszałka województwa Wojciecha Drożdża pierwszy egzemplarz odebrała rektor WSET, dr Elżbieta Marszałek

Wicemarszałek Drożdż wręczając mapę żartobliwie zauważył, że już nieraz bywało tak, iż księżne miewały większe znaczenie od królowych. Pani rektor, dziękując Urzędowi Marszałka za wsparcie, uwagę zebranych skupiła na stanie rzeki, opowiedziała pokrótce o ostatnich wyprawach w ramach Flisu Odrzańskiego i problemach, które napotykają. Podkreśliła również rozwój lokalnych społeczności w odwiedzanych miejscowościach i widoczny wzrost oddolnych inicjatyw. Spotkanie było też okazją do omówienia inicjatyw związanych z turystyką i transportem wodnym. 
W uroczystości w sali Senatu uczestniczyli ponadto: komodor flisu - kpt. ż.w. inż. Włodzimierz Grycner, Andrzej Kwapiszewski z Ligi Morskiej i Rzecznej, dr inż. Zbigniew Zbroja - przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Transgraniczny Klaster Turystyczny Szlak Wodny Berlin-Szczecin-Bałtyk, Danuta Sosnowska - dyrektor Zespołu Szkół nr 8, kmdr ppor. Roman Jurak z 8 Flotylli Ochrony Wybrzeża oraz autor opracowania graficznego - Jakub Pleskacz.  
Kartograficzne cymelium zostało sfinansowane przez Województwo Zachodniopomorskie, z inicjatywy Sekretariatu Technicznego CETC (CETC - Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy).
We Flisach Odrzańskich  uczestniczy młodzież nie tylko z Polski, ale także z Niemiec oraz innych krajów europejskich (Słowacji, Czech, Węgier, Francji, Białorusi). Pokonują trasę od Brzegu do Szczecina (ponad 540 km), zawijając do kilkunastu portów, w tym także niemieckich. Atrakcją są uczestniczące we Flisie jednostki - statki użyczane przez Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, galary, kajaki, a przede wszystkim tradycyjna tratwa flisacka budowana przez flisaków z Podkarpacia.
Ekspedycja wodno-lądowa Flis Odrzański od lat cieszy się wsparciem Województwa Zachodniopomorskiego, zarówno finansowym, jak i organizacyjnym. W ostatnich latach Flis poświęcony był m.in. tematyce związanej z kreacją osi rozwoju Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego w oparciu o rzekę Odrę, jak również zagadnieniom związanym z ożywieniem turystycznym regionów nadodrzańskich i problemom związanym z ekologią. W roku 2009 na trasie ekspedycji były zbierane podpisy pod wspólną deklaracją miejscowości nadodrzańskich dotyczącą poparcia dla inicjatywy CETC- ROUTE65, która miała na celu podkreślenie i uwypuklenie wątku mikroregionalnego związanego z Inicjatywą CETC. W 2010 promowano tematykę zielonych korytarzy oraz cykl wydarzeń z cyklu Greener and Smarter Transport. 
Legenda tekstowa i fotograficzna mapy „Odra Księżna Polskich Rzek” została opracowana przez dr Elżbietę Marszałek - rektora Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Turystycznej, pomysłodawczynię i organizatorkę Flisów Odrzańskich. Oprócz ciekawych zdjęć znajdziemy tam opisy wybranych miast i wiele przydatnych informacji, takich jak spis oznakowanych miejsc postojowych, opis i charakterystyka rzeki Odry, wykaz przystani i portów. Opracowanie zostało wykonane na podstawie materiałów zebranych podczas flisów (1996-2009) oraz udostępnianych przez miasta nadodrzańskie.


Zobacz także galerie:

· Odra ksiezna polskich rzek(c) 2008 by Central European Transport Corridor. All rights reserved. Designed by Mediastar
© 2008 by Central European Transport Corridor. All rights reserved. Designed by Mediastar
Design by Media Star