Events

CETC Conferences Logo


Intro: Inicjatywa CETCFacebook fan page

Aktualności


Sesja plenarna i konferencja prasowa wypełniły pierwszy dzień VIII Spotkania Konsorcjum Projektu SoNorA. Obrady w Szczecinie zakończyły się 17 czerwca br.
Gospodarzem otwierającego spotkania był marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Natomiast wicemarszałek województwa Wojciech Drożdż był moderatorem sesji plenarnej. Kolejne dni upłynęły pod znakiem prac nad Pakietami roboczymi.


W swoim słowie wstępnym inaugurującym spotkanie marszałek Olgierd Geblewicz odnosząc się do projektu SoNorA podkreślił, że potrzebna jest otwartość i przekonanie, że skomunikowanie południa Europy z północą jest realne. - Szczecin leży w dorzeczu Odry, która od wieków była zielonym korytarzem. Jeśli dziś Europa wraca do idei ekologicznego transportu, nie wyobrażam sobie, aby takie zasoby nie były wykorzystane. Zdaję sobie sprawę, że regiony uczestniczące w projekcie również mają ambicje, aby zaistnieć na mapie multimodalnych korytarzy transportowych. Liczę na to, że w ramach projektu SoNorA uda się pogodzić interesy wszystkich uczestników – mówił marszałek.
 
Partnerzy projektu od 15 bm. dyskutują na pokładzie historycznego statku THPV Bembridge, który cumuje przy nabrzeżu Egipskim w szczecińskim porcie. Ten fakt zauważył oczywiście w swoim wystąpieniu marszałek Geblewicz.  - Mam nadzieję, że nasza sala konferencyjna nie będzie zbytnio się bujać, jeśli już – to w wyniku gorących dyskusji, bo pogodę, jako organizatorzy dzisiejszego spotkania, zapewniliśmy idealną – z uśmiechem zauważył Olgierd Geblewicz.  
 
Sesję plenarną zakończyła o godz. 13 konferencja prasowa. Wicemarszałek Wojciech Drożdż rozpoczynając konferencję prasową podkreślił, że Zachodnioomorskie jest jedynym pełnoprawnym polskim partnerem w projekcie SoNorA. – Celem projektu jest przedstawienie priorytetów w zakresie infrastruktury transportowej oraz rekomendacji dla Unii Europejskiej w przyszłej perspektywie finansowej. Dzięki naszemu uczestnictwu w projekcie będziemy mieć wpływ zawartość ostatecznych rekomendacji, nadto projekt jest dla nas niepowtarzalną okazją do skutecznej promocji Korytarza Środkowoeuropejskiego – powiedział Wojciech Drożdż. – Chciałbym także podkreślić, że podczas dzisiejszego spotkania obecny był przedstawiciel Małopolski, które od dłuższego czasu współpracuje z Zachodniopomorskiem w zakresie Środkoweuropejskiego Korytarza Transportowego. Poprzez Górną Wisłę, Kanał Śląski i rzekę Odrę Małopolska może mieć dostęp do portów w Szczecinie i  Świnoujściu. Jeśli ten scenariusz by się potwierdził, to mamy nowe perspektywy dla kontaktów z konurbacją śląską.

Zapytany o postęp prac nad zielonym korytarzem w naszym województwie Wojciech Drożdż zapewnił, że wszystkie inwestycje PLK są planowane pod kątem transportu multimodalnego, a dokończenie drogi ekspresowej S3 wydaje się być przesądzone. – Największym wyzwaniem jest odrzańska droga wodna i tu powinny się skupić nasze priorytety. Marszałkowie w ramach inicjatywy Polska Zachodnia zamierzają wykonać studium wykonalności odrzańskiej drogi wodnej, co bardzo ułatwi starania o pomoc unijną w przyszłej perspektywie finansowej. Sądzę, że jesteśmy tak blisko realizacji tego przedsięwzięcia, jak nigdy dotąd.

Czerwcowe spotkanie organizuje z ramienia Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Sekretariat Techniczny CETC, we współpracy z Regionem Veneto (Włochy). 
Celem konferencji w Szczecinie jest prezentacja krótkoterminowych i średniookresowych rezultatów projektu, jak również stworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń oraz wyników badań pomiędzy partnerami projektu a instytucjami i podmiotami operującymi na polskim rynku. 

Pierwszy dzień spotkania (15 czerwca br.) skierowany był do przedstawicieli administracji UE, administracji krajowej (na szczeblu centralnym i lokalnym), środowisk naukowych, przedsiębiorców i prasy. Pogram podzielony był na dwie sesje, podczas których uczestnicy dyskutować będą na temat przyszłości strategii zrównoważonego rozwoju UE.  

Następnego dnia, 16 czerwca, w sesji popołudniowej, odbył się Universytecki Think Tank. W spotkaniu uczestniczyli eksperci i naukowcy z kraju i zagranicy, którzy dzielilo się  doświadczeniami i nowymi pomysłami, które wpływają na proces tworzenia zielonych korytarzy oraz rozwój zrównoważonego transportu. 17 czerwca kontynuowane były rozmowy w ramach pakietów roboczych.

 

więcej:

http://www.pomerania.tv/relacje/1232/SoNorA_w_Szczecinie

http://www.tvp.pl/szczecin/aktualnosci/gospodarka/projekt-sonor/4707753

 (c) 2008 by Central European Transport Corridor. All rights reserved. Designed by Mediastar
© 2008 by Central European Transport Corridor. All rights reserved. Designed by Mediastar
Design by Media Star