Events

CETC Conferences Logo


Intro: Inicjatywa CETCFacebook fan page

Aktualności


Spotkanie przedstawicieli regionów miało miejsce w dniach 29-30 czerwca 2011 roku. Czerwiec był ostatnim miesiąc przewodniczenia przez Województwo Zachodniopomorskie pracom Międzyregionalnego Porozumienia na rzecz utworzenia Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego (CETC-ROUTE65). Przypomnijmy, że od 3 grudnia 2010 roku funkcję przewodniczącego Komitetu Sterującego sprawuje wicemarszałek Wojciech Drożdż.Na szczecińskim spotkaniu byli obecni również m.in. obecni:,  zupan Regionu Karlovac Ivan Vučić, wiceprezydent Regionu Trnava Zdenko Cambal, wiceprzewodniczący Regionu Hradec Kralove Josef Taborsky, członek Zarządu Regionu Zala Kalman Nagy, wiceprezydent Zgromadzenia Regionalnego Vas László Majthényi, wicemarszałek województwa dolnośląskiego Marek Łapiński. a także przedstawiciele województw: opolskiego, lubuskiego i wielkopolskiego.
Celem spotkania było wypracowanie dokumentów związanych z utworzeniem Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej dla Inicjatywy CETC-ROUTE65 oraz realizacją projektu małej skali przy współpracy Inicjatywy Środkowoeuropejskiej. Podczas spotkania przekazano przewodnictwo Inicjatywie CETC-ROUTE65 Województwu Lubuskiemu


Zobacz także galerie:

· XXKS CETC


(c) 2008 by Central European Transport Corridor. All rights reserved. Designed by Mediastar
© 2008 by Central European Transport Corridor. All rights reserved. Designed by Mediastar
Design by Media Star