Events

CETC Conferences Logo


Intro: Inicjatywa CETCFacebook fan page

Aktualności


Uczestnicy konferencji rozpoczęli obrady w czwartek, 30 czerwca, o godz. 10 w Auli nr 7 w Akademii Morskiej przy ul. Szczerbcowej. Głównym organizatorem konferencji była Akademia Morska w Szczecinie, przy udziale Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecina. Konferencje z cyklu „Inland Shipping” odbywają się co dwa lata i koncentrują się na problematyce żeglugi śródlądowej i stanie dróg wodnych.


Tegoroczna V Konferencja została podzielona na pięć tematycznych sesji, podczas których głos zabrało nieomal 30 prelegentów. Ich wykłady przede wszystkim  dotyczyły różnorodnych aspektów żeglugi śródlądowej w kontekście krajowym i unijnym (np. „Żegluga śródlądowa w Polsce i UE – perspektywa 2050”), ale omawiane były również bardzo szczegółowe przypadki (np. „ERI – metoda transmisji danych w żegludze śródlądowej”). Niewątpliwie najbardziej eksponowane miejsce w programie zajęła rzeka Odra – główny szlak komunikacyjny Środkoweuropejskiego Korytarza Transportowego CETC-Route 65 - której praktycznie w każdej sesji poświęcony był odrębny wykład. Między innymi dr Andrzej Kreft omówił akcję lodołamania na rzece Odrze w sezonie zimowym 2010/2011, dr kpt. ż.ś. Krzysztof Woś przedstawił charakaterystykę nawigacyjną dróg wodnych dolnego odcinka Odry, objętego obowiązkiem wdrożenia RIS, a dr Elżbieta Marszałek przybliżyła transportową i turystyczną funkcję rzeki Odry.   
 
Warto dodać, że podczas inauguracji V Międzynarodowej Konferencji Naukowej Inland Shipping zostanły wręczone odznaczenia państwowe i resortowe zasłużonym pracownikom administracji żeglugi śródlądowej z okazji jubileuszu jej 50-lecia.


Zobacz także galerie:

· Inland Shipping 2011(c) 2008 by Central European Transport Corridor. All rights reserved. Designed by Mediastar
© 2008 by Central European Transport Corridor. All rights reserved. Designed by Mediastar
Design by Media Star