Events

CETC Conferences Logo


Intro: Inicjatywa CETCFacebook fan page

Aktualności


Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację wprowadzającą zmiany w ustawie o żegludze śródlądowej, zgodnie z którymi powstanie informatyczny system bezpieczeństwa żeglugi na Dolnej Odrze.

Informacja

 

 

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej.

 

  W związku nałożeniem – przez stosowną dyrektywę unijną - na kraje członkowskie Unii Europejskiej obowiązku wdrożenia systemu RIS na śródlądowych drogach wodnych  o znaczeniu międzynarodowym przedkładana nowelizacjaokreśla zasady funkcjonowania i zarządzania systemem zharmonizowanych usług informacji rzecznej RIS w Polsce – w tym państwie odcinek objęty obowiązkiem wdrożenia RIS to 100 km Dolnej Odry.

W ocenie projektodawcy –ze względu na fakt, że RIS ma na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa ruchu żeglugowego - wydaje się zasadnym usytuowanie systemu w strukturach urzędu żeglugi śródlądowej, którego dyrektor jako terenowy organ administracji żeglugi śródlądowej, z mocy ustawy o żegludze śródlądowej, jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa ruchu na śródlądowych drogach wodnych. Uzasadnione jest zatem umieszczenie
w strukturze organu odpowiedzialnego za utrzymanie bezpieczeństwa na drogach wodnych Centrum RIS, którego jednym z zadań będzie prowadzenie monitoringu ruchu statków.

          Znowelizowanie art. 70 ustawy okazało się niezbędne ze względu na wprowadzenie nowego dokumentu wydawanego przez dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej – dokumentu  zgodności - a także koniecznością usystematyzowania m.in. opłat za inne dokumenty wydawane przez organy administracji żeglugi śródlądowej.

 

źródło: http://www.prezydent.pl/aktualnosci/ustawy/podpisane/art,14,sierpien-2011-r-.html(c) 2008 by Central European Transport Corridor. All rights reserved. Designed by Mediastar
© 2008 by Central European Transport Corridor. All rights reserved. Designed by Mediastar
Design by Media Star