Events

CETC Conferences Logo


Intro: Inicjatywa CETCFacebook fan page

Aktualności


Konferencja odbędzie się w Szczecinie, w dniach 21-22 września 2011 r. i zostanie otwarta przez pana Cezarego Grabarczyka, Ministra Infrastruktury RP. Współgospodarzem konferencji jest marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, pan Olgierd Geblewicz.

 

Ministerstwo Infrastruktury wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego mają przyjemność zaprosić Państwa do udziału w międzynarodowej konferencji organizowanej w ramach wydarzeń polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej:

Zielone Korytarze - Działanie na rzecz multimodalnego, zrównoważonego systemu transportowego

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli administracji UE, administracji krajowych (na szczeblu centralnym i lokalnym), środowisk naukowych i do przedsiębiorców.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń, poglądów oraz zaprezentowanie rekomendacji ekspertów w zakresie rozwiązań dla koncepcji zielonych korytarzy. Zakłada ona wzajemne uzupełnianie się żeglugi morskiej bliskiego zasięgu, kolei, żeglugi śródlądowej i transportu drogowego, tak aby umożliwić wybór transportu przyjaznego środowisku naturalnemu. "Zielone Korytarze" charakteryzować mają się zrównoważonymi rozwiązaniami logistycznymi z wykorzystaniem współmodalności, zharmonizowanym systemem zasad, efektywną i strategicznie zlokalizowaną infrastrukturą i punktami przeładunkowymi. Obejmować mają również platformę dla rozwoju i demonstracji nowych rozwiązań logistycznych.

Rejestracja na konferencję odbywa się poprzez oficjalny system akredytacji Prezydencji PL https://akredytacja.pl2011.eu/. W celu uzyskania kodu do logowania w systemie prosimy o kontakt z organizatorem: Krystian Warda, e-mail: kwarda@mi.gov.pl, tel: +48 783 938 408  (c) 2008 by Central European Transport Corridor. All rights reserved. Designed by Mediastar
© 2008 by Central European Transport Corridor. All rights reserved. Designed by Mediastar
Design by Media Star