Events

CETC Conferences Logo


Intro: Inicjatywa CETCFacebook fan page

Aktualności


2 lutego br. w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej odbyła się konferencja poświęcona tematyce rozwoju polskich portów morskich, autostrad morskich oraz zielonych korytarzy transportowych. Konferencję otworzyła Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Anna Wypych-Namiotko.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele Komisji Europejskiej: Europejski Koordynator ds. Autostrad Morskich Valente De Oliveira, Radca Jose Anselmo, Pieter De Meyer z Dyrekcji Generalnej ds. Transportu i Mobilności (DG MOVE) oraz Sekretarz Generalny Europejskiej Organizacji Portów Morskich (ESPO) Patrick Voerhoeven, którzy przedstawili prezentacje dotyczące przyszłości polityki portowej, TEN-T i autostrad morskich.

Podczas konferencji przedstawiciele portów morskich Elbląg, Gdynia, Gdańsk oraz Szczecin/ Świnoujście zaprezentowali informacje dotyczące rozwoju portów. W drugiej części przedstawiciele regionów zaprezentowali trzy korytarze transportowe: środkowo-europejski korytarz transportowy „CETC-ROUTE65”, korytarz transportowy Bałtyk – Adriatyk „BATCo” oraz korytarz botnicki „Bothnian Green Logistic Corridor”, jako nową inicjatywę, do której przystąpił Urząd Miasta w Gdyni. Zaproszeni partnerzy zagraniczni w ramach projektów prowadzonych ze stroną polską, zaprezentowali port morski w Karlskronie oraz istniejący projekt „Autostrady morskiej Gdynia-Karlskrona”.

Uczestnicy konferencji zapoznali się również z dwoma projektami dotyczącymi tematyki LNG. Pierwszy z nich – „LNG w portach bałtyckich” – prowadzony przez Bałtycką Organizację Portową oraz drugi – prowadzony przez Akademię Morską w Gdyni projekt flagowy w ramach strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego „Formalna ocena ryzyka statków przewożących LNG na Morzu Bałtyckim”.

W konferencji wzięli udział także przedstawiciele morskich regionów z Polski i ze Szwecji, armatorzy, przewoźnicy kolejowi, przedstawiciele portów morskich z Polski i ze Szwecji oraz instytucji naukowych.

wiecej/ źródł: www.mi.gov.pl(c) 2008 by Central European Transport Corridor. All rights reserved. Designed by Mediastar
© 2008 by Central European Transport Corridor. All rights reserved. Designed by Mediastar
Design by Media Star