Events

CETC Conferences Logo


Intro: Inicjatywa CETCFacebook fan page

Aktualności


Już 21 marca odbędzie się konferencja "Skandynawigacje 2012" drugie warsztaty narodowe w ramach projektu SoNorA


„Skandynawigacje 2012” to odbywająca się po raz drugi konferencja poświęcona Polsce jako krajowi tranzytowemu pomiędzy Skandynawią i Europą Południową.

Konferencja odbędzie się w Warszawie, w Hotelu Sofitel Victoria Warszawa przy ulicy Królewskiej 11.
Jej organizatorami są Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Public Relations, a współorganizatorem Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Spotkanie organizowane jest pod patronatem wielu ważnych instytucji i osób, miedzy innymi Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Prezydenta Miast Szczecina, Prezydenta Miasta Gdańska, Polskiej Żeglugi Bałtyckiej S.A, Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych oraz serwisu informacyjno-publicystycznego „Morza i Oceany”.

Warszawskie obrady to wynik realizacji Umowy Partnerskiej dotyczącej projektu SoNorA, realizowanego w ramach Programu dla Europy Środkowej, którą Województwo Zachodniopomorskie podpisało
we wrześniu 2009 r. Nasz region jest m.in. odpowiedzialny za zarządzanie pakietem roboczym poświęconym kwestią usuwania barier w rozbudowie infrastruktury oraz za techniczne i merytoryczne przygotowanie II warsztatów narodowych pod auspicjami SoNorA.Warsztaty one na celu zapoznanie uczestników z rezultatami projektu, wymianę doświadczeń, a także przedstawienie zbioru rekomendacji eksperckich dotyczących kwestii rozwoju korytarzy północ - południe. Projekt Adriatic-Baltic Ladbridge,
o którym będzie również mowa podczas „Skandynawigacji 2012”, był realizowany w latach 2006-2008, przy udziale Województwa Zachodniopomorskiego. Co istotne, stanowił on podstawę dla wyznaczenia celów inicjatywy SoNorA.

Ponadto podczas konferencji przedyskutowane zostaną szanse i zagrożenia wynikające z rozwoju transportu i logistyki w Polsce. Oczywiste szanse, wynikające z rozwoju połączeń północ-południe,
dla krajów skandynawskich i Polski to tańszy od strony logistycznej eksport i import. Zagrożenia
to tendencja omijania portów polskich na rzecz bardziej oddalonych, ale lepiej skomunikowanych portów niemieckich.

Głównymi adresatami „Skandynawigacji 2012” są firmy spedycyjne i transportowe zainteresowane problematyką transportu drogowego do i z krajów skandynawskich. W Warszawie swoje prezentacje przedstawią m.in. przedstawiciele Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej, Polskiej Żeglugi
Bałtyckiej S.A. oraz Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych. 

 

W programie konferencji przewidziano również czas na specjalną sesję poświęcona projektowi SoNorA, podczas której zaprezentują się polscy partnerzy projektu oraz eksperci z uczelni zajmujących
się tematyką transportową.

Więcej informacji na temat Konferencji znaleźć można na stronie www.skandynawigacje.pl lub uzyskać
u pracowników Wieloosobowego stanowiska ds. Sekretariatu Technicznego CETC (tel. 91 44 67 207 lub 91 44 67 138, e-mail: mciesielska@wzp.pl, apomianowski@wzp.pl).

 (c) 2008 by Central European Transport Corridor. All rights reserved. Designed by Mediastar
© 2008 by Central European Transport Corridor. All rights reserved. Designed by Mediastar
Design by Media Star