Events

CETC Conferences Logo


Intro: Inicjatywa CETCFacebook fan page

Aktualności


16.04.2012 na nabrzeżu Fińskim szczecińskiego portu uroczyście otwarto nowy Terminal Kontenerowy

ospodarzem uroczystości był operator terminalu kontenerowego i jednocześnie jeden z przeładowców szczecińskiego portu – spółka DB Port Szczecin.
Uroczystość oficjalnie rozpoczął Prezes Zarządu DB Port Szczecin sp. z o.o, Manfred Michel. Słowo wstępne wygłosił także Wiceminister Transportu, Andrzej Massel ,Prezes Zarządu DB Schenker Rail SA, Hans-Georg Werner oraz Prezes Zarządu ZMPSiŚ SA - Jarosław Siergiej, który w krótkich słowach podkreślił istotę wydarzenia, będącego efektem współpracy obu Spółek.
Uroczystość otwarcia terminalu kontenerowego to ważne wydarzenie, zarówno dla DB Port Szczecin sp. z o.o., jak i dla Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA. Jako podmiot zarządzający portami w Szczecinie i Świnoujściu, ZMPSiŚ SA był inicjatorem działań związanych z budową infrastruktury pod lokalizację nowego terminalu kontenerowego w Szczecinie. Dotychczas wykorzystywane miejsce do obsługi kontenerów na nabrzeżu Czeskim, z założenia tymczasowe (o czym świadczy funkcjonująca przez wiele lat nazwa „Tymczasowa Baza Kontenerowa”) było w ostatnim czasie wykorzystane niemal w 100%. Koniecznością stało się przygotowanie nowego miejsca, które umożliwiłoby wzrost obrotów kontenerowych.
W ramach budowy infrastruktury dla bazy kontenerowej na Ostrowie Grabowskim - inwestycji, za którą odpowiadał ZMPSiŚ SA - powstało nowe nabrzeże Fińskie, przebudowane zostało sąsiadujące nabrzeże Spółdzielcze, a także powstał plac manewrowy, dojazd drogowy i kolejowy oraz doprowadzone zostały media. Inwestycja, za którą odpowiadał ZMPSiŚ SA, była współfinansowana z funduszy unijnych. W ramach umowy dla projektu przyznano dofinansowanie w wysokości 75 %. Budowa infrastruktury dla bazy kontenerowej trwała 2 lata. Po jej zakończeniu, w drodze przetargu publicznego, wyłoniony został operator terminalu kontenerowego. Jego działalność kontynuuje spółka DB Port Szczecin sp. z o.o.
Obecnie spółka DB-Port Szczecin rozpoczyna inwestycję dostosowującą przygotowaną infrastrukturę do potrzeb funkcjonowania terminalu. Inwestycja ta jest realizowana wspólnie z ZMPSiŚ SA i będzie dofinansowana z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jako beneficjent tych funduszy, spółka DB Port Szczecin odpowiadać będzie za roboty budowlane związane z budową terminalu kontenerowego oraz zakupi sprzęt i wyposażenie (suwnice RTG, ciągniki kontenerowe, wózki widłowe, dźwigi samojezdne i przyczepy ro-ro) wykorzystywane na terenie terminalu.
Nowy terminal kontenerowy jest odpowiedzią portu w Szczecinie na potrzeby rynku, idealnie wpisującą się w strategię rozwoju, realizowaną konsekwentnie przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA.

źródło: http://www.port.szczecin.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=1&Itemid=109(c) 2008 by Central European Transport Corridor. All rights reserved. Designed by Mediastar
© 2008 by Central European Transport Corridor. All rights reserved. Designed by Mediastar
Design by Media Star