Events

CETC Conferences Logo


Intro: Inicjatywa CETCFacebook fan page

Aktualności


16 lipca CUPT podpisał umowę o dofinansowanie dla projektu: „Rozbudowa infrastruktury portowej w południowej części portu w Świnoujściu", którego Beneficjentem jest Zarząd Portów Morskich Szczecin i Świnoujście S.A.

W ramach inwestycji zrealizowana zostanie budowa nowego stanowiska promowego obejmująca:
• nabrzeże o długości 242,15 m o głębokości technicznej 12m i głębokości dopuszczalnej 13m;
• pomost ruchomy zapewniający pasażerom sprawną komunikację pomiędzy promem a galerią pasażerską, łoże nabrzeża - konstrukcja, która zamyka stanowisko promowe nr 1 od strony północnej i umożliwia połączenie cumującej przy nabrzeżu jednostki promowej z lądem;
• stalowy pomost ruchomy, w który wyposażone będzie łoże umożliwi komunikację pomiędzy dolnym pokładem promu a lądem przy uwzględnieniu zmieniających się warunków w poziomie stanu wód;
• umocnienie dna celem uniknięcia potencjalnych przepłaceń;
• pomosty wjazdowe na prom umożliwiające wjazd na górny i dolny pokład promu,
• estakadę na pomost samochodowy umożliwiającą wjazd na górny i dolny pokład promu,
• galerię pasażerską zrealizowaną wzdłuż nowobudowanego nabrzeża i połączoną z galerią istniejącego stanowiska promowego nr 2,
• infrastrukturę techniczną i uzbrojenie terenu.

Nowe stanowisko statkowe umożliwi przyjmowanie jednostek promowych o maksymalnej długości 220 m, które z uwagi na brak odpowiedniej infrastruktury portowej w Świnoujściu obecnie nie są obsługiwane.

Projekt jest współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach działania 7.2 - Rozwój transportu morskiego. Koszt całkowity projektu to ponad 152 mln zł, a unijne dofinansowanie to 70,88 mln zł.(c) 2008 by Central European Transport Corridor. All rights reserved. Designed by Mediastar
© 2008 by Central European Transport Corridor. All rights reserved. Designed by Mediastar
Design by Media Star