Events

CETC Conferences Logo


Intro: Inicjatywa CETCFacebook fan page

Aktualności


Pozostając wciąż jeszcze pod silnym wrażeniem wydarzeń związanych z podpisaniem Umowy o współpracy pomiędzy Żupanią Primorsko-Goranską a Województwem Zachodniopomorskim, pragnę podziękować Panu za złożenie wizyty w Rijece oraz za zaszczyt jaki spotkał Żupanię Primorsko-Goranską, wybraną na miejsce podpisania tego tak ważnego dokumentu – to pierwsze słowa listu prof. dr. Vidoje Vujića przesłanego do marszałka Olgierda Geblewicza. Prof. Vujić, pełniący obowiązki żupana, tym pisemnym podziękowaniem nie tylko docenił wagę podpisanego aktu, ale wskazał już na konkretny wymiar nawiązanych kontaktów - we wrześniu chorwacką Opatiję odwiedzi delegacja Kołobrzegu w celu nawiązania współpracy. Ponadto władze Żupanii są zainteresowane wymianą doświadczeń w pozyskiwaniu środków z Funduszy Europejskich. Niewykluczone, że w składzie kołobrzeskiej delegacji znajdą się specjaliści ds. projektów europejskich z naszego województwa.

Delegacja województwa zachodniopomorskiego  gościła w Żupanii  Primorsko-Goranskiej na zaproszenie chorwackiej administracji regionalnej w dniach 8-10 sierpnia br. Podczas wizyty została podpisana Umowa o współpracy pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim (Rzeczpospolita Polska) a Żupanią Primorsko-Goranską (Republika Chorwacji). Wyjazd do Rijeki poprzedziła wizyta robocza delegacji chorwackiej w marcu 2012 roku w województwie zachodniopomorskim, której celem była prezentacja oferty inwestycyjnej, kulturalnej oraz potencjału gospodarczego województwa zachodniopomorskiego, a także próba zidentyfikowania dodatkowych obszarów współpracy obu regionów.

Marszałek Olgierd Geblewicz i żupan Vidoje Vujić podpisy pod dokumentem złożyli 9 sierpnia b. w sali Marble  Muzeum  Morskiego i Historii Chorwackiego Wybrzeża w Rijece. W uroczystości wziął udział m.in. Ivan Del Vechio, Ambasador Republiki Chorwacji w Polsce.

źródło: www.wzp.pl

Wypracowana przez oba regiony umowa zakłada, że wzajemne relacje będą sprzyjać tworzeniu odpowiednich warunków dla rozwoju społecznego i gospodarczego regionów, a budowanie współpracy będzie opierać się na trzech podstawowych płaszczyznach:

  •   gospodarka i transport, obecność i działalność portów morskich powinny determinować współpracę instytucji zajmujących się transportem, szczególne w kontekście Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego,
  •   współpraca w sektorze turystyki i promocji, wsparcie partnerów chorwackich w rozwoju małej przedsiębiorczości oraz w dziedzinie nowoczesnych rozwiązań dla sektora turystyki i promocji produktów regionalnych,
  •   współpraca w dziedzinie kultury i sztuki.

O wizycie w Żupanii Primorsko-Goranskiej można także przeczytać w internetowym serwisie Urzędu Marszałkowskiego: http://www.wwm.wzp.pl/wwm/p-r-m-a-17038/aktualnosci.htm

 

źródło: www.wzp.pl(c) 2008 by Central European Transport Corridor. All rights reserved. Designed by Mediastar
© 2008 by Central European Transport Corridor. All rights reserved. Designed by Mediastar
Design by Media Star