Events

CETC Conferences Logo


Intro: Inicjatywa CETCFacebook fan page

Aktualności


W dniu 22 listopada 2012 roku w miejscowości Karlovac, siedzibie władz regionu Karlovackiego – przewodniczącego inicjatywie CETC-ROUTE65 w tym półroczu, odbyło się XV spotkanie Grupy Roboczej CETC-ROUTE65.


Po uroczystym powitaniu wszystkich przybyłych gości przez Żupana Ivana Vucića, rozpoczęto część merytoryczną spotkania. Najważniejszymi tematami zaprezentowanymi przez Krzysztofa Żarnę - Kierownika Sekretariatu Technicznego CETC były postępy prac nad powołaniem Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej dla CETC, omówienie wstępnej wersji Studium potencjału rozwoju infrastruktury transportowej tworzącej Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy oraz prezentacja rezultatów pierwszej z cyklu trzech konferencji promujących Inicjatywę. Po omówieniu wraz z Reprezentantami regionów Partnerskich powyższych tematów poruszono bieżące zagadnienia związane z odbywającą się następnego dnia w Rijece.(c) 2008 by Central European Transport Corridor. All rights reserved. Designed by Mediastar
© 2008 by Central European Transport Corridor. All rights reserved. Designed by Mediastar
Design by Media Star